Lågtemperaturtermometri

Lågtemperaturtermometri er måling av temperaturar under 0 °C (273 K). Ein nyttar følgjande typar termometer i dette temperaturområdet:

Resistanstermometer av platina vert nytta som definisjonsinstrument eller referanseinstrument ned til trippelpunktet for hydrogen, 13,81 K.

Kjelder endre