Eit termoelement er ei seriekopling av leidningstrådar eller stavar av to ulike metall eller halvleiarar, som er knytte saman slik at det blir danna ein straumkrins, til dømes ved lodding.

Kjelder

endre