Lærarseminar (eller seminarium) vart etablert som den første offentlege lærarutdanninga i Noreg.

Det første lærarseminaret som vart etablert var Trondenes Seminarium i 1826 (ved kongeleg resolusjon av 2. juni 1824, det neste kom i Asker i 1834. .Vidare utover på 1800-talet vart ei rad med seminar oppretta på bygdene, slik at det var slike toårige seminar i kvart stift.

Landsskolelova av 1860 kravde at lærarane hadde ordentleg utdanning. Tidlegare hadde dei fleste omgangsskolelærarane berre fått litt opplæring av kyrkjesongaren under oppsyn av presten.

Rundt år 1900 bytta seminara namn til Lærarskole.

Norske lærarseminar (lista er ikkje fullstendig)

endre

Kjelder

endre
  • Tore Pryser: «Norsk historie 1814-1860 - Frå standssamfunn til klassesamfunn» i Det Norske Samlagets Norsk historie (1999)
      Denne artikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.