La stravanganza («Den ekstraordinære») er ei samling solokonsertar, op. 4, skriven av Antonio Vivaldi i 1712-1713. Samlinga vart først publisert i 1714 og var tileigna Vettor Delfino. Alle konsertane vart skrivne for solofiolin, strykarar og basso continuo; men i nokre av satsane krev det ekstra soloistar (som ein andrefiolin eller ein solocello).

La stravaganza, op. 4

Konsertane endre

Verka har følgjande satsar:

La Stravaganza, Op. 4, konsert nr. 1 i B-dur, RV 383a:

 1. Allegro]
 2. Largo e Cantabile
 3. Allegro

La Stravaganza, Op. 4, konsert nr. 2 i E-moll, RV 279:

 1. Allegro
 2. Largo
 3. Allegro

La Stravaganza, Op. 4, konsert nr. 3 i G-dur, RV 301:

 1. Allegro
 2. Largo
 3. Allegro Assai

La Stravaganza, Op. 4, konsert nr. 4 i A-moll, RV 357:

 1. Allegro
 2. Grave e sempre piano
 3. Allegro

La Stravaganza, Op. 4, konsert nr. 5 i A-dur, RV 347:

 1. Allegro
 2. Largo
 3. Allegro (moderato)

La Stravaganza, Op. 4, konsert nr. 6 i G-moll, RV 316a:

 1. Allegro
 2. Largo
 3. Allegro

La Stravaganza, Op. 4, konsert nr. 7 i C-dur, RV 185:

 1. Largo
 2. Allegro (molto)
 3. Largo
 4. Allegro

La Stravaganza, Op. 4, konsert nr. 8 i D-moll, RV 249:

 1. Allegro
 2. Adagio - Presto - Adagio
 3. Allegro

La Stravaganza, Op. 4, konsert nr. 9 i F-dur, RV 284:

 1. Allegro
 2. Largo
 3. Allegro

La Stravaganza, Op. 4, konsert nr. 10 i C-moll, RV 196:

 1. Spirituoso
 2. Adagio
 3. Allegro

La Stravaganza, Op. 4, konsert nr. 11 i D-dur, RV 204:

 1. Allegro
 2. Largo
 3. Allegro assai

La Stravaganza, Op. 4, konsert nr. 12 i G-dur, RV 298:

 1. Spirituoso e non presto
 2. Largo
 3. Allegro

Kjelder endre