Sats

Wikimedia-fleirtydingsside

Sats kan visa til:

  • SATS, dansk treningssenterkjede
  • Sats, ein mindre, avslutta del av eit større verk i fleire delar i klassisk musikk

Fleirtyding Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.