Laminær rørsle

Laminær rørsle er rørsle i væsker eller gassar slik at dei einskilde partiklane følgjer parallelle linjer (straumlinjer) utan virvlar. Med aukande fart oppstår det virvlar eller turbulens.

Ei kule i Stokes-straum, ein laminær straum, med særs låg reynoldstal.

KjelderEndra