Landsforeininga for Hjarte- og Lungesjuke

Landsforeininga for hjarte- og lungesjuke (fork. LHL) vart stifta i 1943 som Tuberkuløses Hjelpeorganisasjon (THO). Organisasjonen var meint som ein interesseorganisasjon for pasientar råka av tuberkulose. Organisasjonen kjempa for ei rekkje helsereformar blant anna innføring av ei ny lov, Tuberkuloselova. Etter dette gjekk tal på dødsfall grunna tuberkulose ned. I Noreg reknar ein etterkvart den tidlegare folkesjukdommen som nærast utrydda. I 1961 skifta THO namn til Landsforeininga for hjarte- og lungesjuke.

Det nye LHL-sjukehuset på Gardermoen campus
Foto: Tommy Gildseth
LHL åpna i 2018 eit nytt sjukehus på Gardermoen i Ullensaker
Foto: Tommy Gildseth

Bakgrunnsstoff Endra