Landskap

Eit landskap er eit avgrensa område som med omsyn til natur, planteliv og liknande utgjer ein einskap. Typisk er ordet nytta i samanhengar som kulturlandskap, fjordlandskap, månelandskap.

Landskap

Landskap kan òg bli nytta i overført tyding som i politisk landskap. Det kan bli nytta om innreiinga av større innomhus rom som i kontorlandskap og skulelandskap.

Ordet hadde ei anna tyding i gammalnorsk der landskapr vart nytta synonymt med våre ord landsdel og region. Denne tydinga har ein framleis i svensk.

Sjå ògEndra


KjeldeEndra

  • Nynorskordboka