Landskapsvernområde

Eit landskapsvernområde er eit områdevern, av statleg eller privat grunn, som vert sett i verk med heimel i naturvernlova. Eit landskapsvernområde er den minst strenge forma for områdevern som finst i Noreg, og altså mindre strengt enn naturreservat og nasjonalparkar. Landskapsvernområde omfattar eigenarta natur- eller kulturlandskap og blir mellom anna brukt for å for å ta vare på kulturlandskap i aktiv bruk.

Det blir i nokre tilfelle skilt mellom landskapsvernområde, landskapsvernområde med dyrelivsfreding og landskapsvernområde med plantelivsfreding. Per 1. januar 2006 hadde Noreg 159 landskapsvernområde med eit samla areal på 14 000 km², noko som er 4,4 % av arealet i Noreg.

Landskapsvernområde blir oppretta med heimel i naturvernlova og blir vedtatt i ein kongeleg resolusjon. Fylkesmannen er forvaltningsmynde for dei fleste av verneområda. Det er ikkje tillate å sette i verk tiltak som kan skade eller forringe landskapet i slike område. Jord- og skogbruk kan halde fram som før, men til dels med nokre restriksjonar.

Landskapsvernområde i Noreg endre

Lista er ufullstendig.

Finnmark

Auskarnes, Brannsletta, Garsjøen, Oksevatnet, Sandfjorden, Straumen, Vassbotndalen, Stabbursdalen, Øvre Pasvik

Troms

Ráisduottarháldi, Skipsfjord, Store Risøya, Laugen, Prestvatn

Nordland

Eikefjelldalen, Gåsvatnan, Saltfjellet, Austre Tiplingan, Møysalen, Borgværet, Hysvær/Søla, Måstadfjellet, Røstøyan, Svellingsflaket, Åsvær, Favnvassdalen, Strandå/Os, Glomådeltaet, Østerdalen, Kvikkleirøyran, Sandværet, Øya/Langholmen

Nord-Trøndelag

Kjenstad, Skjækra

Sør-Trøndelag

Hjerkinn/Kongsvoll/Drivdalen, Austråttlunden, Været, Gaulosen, Nedre Hassel, Trollheimen, Budalen, Endalen, Forddalen, Øyungen, Knutshø, Åmotan-Grøvudalen, Åmotsdalen, Langtjønna, Froan, Hosensand, Ledalen, Kvitsanden, Vinstradalen

Møre og Romsdal

Hestad, Innerdalen, Trollheimen, Dalsida, Eikesdalsvatnet, Åmotan-Grøvudalen, Raudøya, Trollstigen landskapsvernområde, Romsdalen landskapsvernområde[1]

Sogn og Fjordane

Veøy, Vingen, Utladalen, Stølsheimen, Nærøyfjorden, Ålfotbreen, Naustdal-Gjengedal

Hordaland

Skaupsjøen/Hardangerjøkulen, Berge, Sævareidberget, Stølsheimen, Fjøsanger, Nærøyfjorden, Fedjemyrane, Brandvik, Gjuvslandslia, Ølveshovda, Rambjøra, Bondhusdalen, Ænesdalen, Hattebergsdalen, Buerdalen

Rogaland

Lyngaland, Urådalen, Lusaheia, Vormedalsheia, Synesvarden, Førland/Sletthei, Jærstrendene, Frafjordheiane, Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane, Søndre Frøyland, Synesvarden, Dyraheio, Kvanndalen

Vest-Agder

Havnehagen, Kalkheia, Listastrendene, Hanangervann og Kråkenesvann, Frafjordheiane, Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane

Aust-Agder

Hovden, Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane, Kalvøya - Ytre Tronderøya , Raet, Hasseltangen, Auesøya, Raet (Tromlingene)

Telemark

Jomfruland, Møsvatn Austfjell, Dammane, Skrimfjella, Stråholmen, Brattefjell - Vindeggen, Møsvatn Austfjell - Hondle, Møsvasstangen

Vestfold

Øvre Rød, Ormø - Færder, Bokemoa, Fritzøehus, Larvik bøkeskog, Storemyr - Fagerbakken , Bastøy

Buskerud

Tranby, Skaupsjøen/Hardangerjøkulen, Biliåsen, Indre Vassfaret, Vassfaret og Vidalen, Ultvedt, Hydalen, Fødalen, Djupdalen, Skrimfjella

Oppland

Hjerkinn/Kongsvoll/Drivdalen, Birisjølia, Østhagan, Indre Vassfaret, Vassfaret og Vidalen, Dalsida, Fokstugu, Jora, Knutshø, Dørålen, Frydalen, Grimsdalen, Vesle Hjerkinn

Hedmark

Hodalen, Londalen-Ørvilldalen, Magnilldalen-Busjødalen, Vangrøftdalen-Kjurrudalen, Knutshø, Femundslia, Dørålen, Grimsdalen

Oslo

Maridalen, Blankvann

Akershus

Kolsås/Dælivann, Semsvannet, Aurmoen, Elstad, Nordbytjern, Djupdalen, Romerike

Østfold

Valbrekke, Søndre Jeløy, Rokke, Eldøya-Sletter

Sjå også endre

Referansar endre

  1. Forskrift om verneplan for Reinheimen, vedlegg 2. Vern av Romsdalen landskapsvernområde http://www.lovdata.no/for/lf/mv/mv-20061124-1303.html

Bakgrunnsstoff endre