Lutetium

grunnstoff med kjemisk symbol Lu og atomnummer 71
For den geologiske alderen, sjå Lutetium i eocen

Lutetium er eit grunnstoff med atomsymbol Lu, atomnummer 71 og atommasse 174,97. Lutetium høyrer til lantanoida.

Særlege kjenneteikn endre

fysiske eigenskapar endre

Smeltepunkt: 1652 gradar celsius Kokepunkt: 3327 gradar celsius Densitet: 9,84 g/cm3

Bruk endre

Lutetium vert brukt i legeringar og som katalysator.

Historie endre

Lutetium vart oppdaga av Georges Urbain og Carl Auer von Welsbach i 1907.

Førekomst endre

Lutetium finst saman med andre sjeldne jordartar i ein del mineral.

Bakgrunnsstoff endre