Lantan

grunnstoff med kjemisk symbol La og atomnummer 57
   
Lantan
   
Lantan i periodesystemet
Symbol La
Atomnummer 57
Kjemisk serie lantanoid
Tettleik 6 146 kg/m³ kg/m³
Hardleik 2,5 (Mohs skala)
Atommasse 138,9055 u g/mol
Smeltepunkt 920 °C K
Kokepunkt 3 457 °C K
Aggregattilstand fast stoff
(ved standard temperatur og trykk)


Lantan er eit grunnstoff med atomnummer 57 og kjemisk symbol La. Det er eit lantanid.

Lantan er eit sølvkvitt transisjonsmetall.

Særskilde kjenneteikn endre

Bruk endre

Lantan vert brukt i legeringar og katalysatorar.

Historie endre

Carl Gustaf Mosander oppdaga lantan i 1839.

Bakgrunnsstoff endre