Lappland

Wikimedia-fleirtydingsside

Lappland er eit svensk namn brukt om samiske område nord i Sverige og Finland. Det kan i dag ha fleire tydingar:


Fleirtyding Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.