Lau-hendinga

Viktigaste hendingar i silur
sjå • diskuter • endre
-445 —
-440 —
-435 —
-430 —
-425 —
-420 —
-415 —
Viktigaste hendingar i silur
Skala: Millionar år sidan.

Lau-hendinga var den siste av tre [a 1] relativt små masseutryddingar under silur for om lag 420 millionar år sidan. Ho råka kondonantane hardt, men rørte berre så vidt graptolittane). Ho oppstod samstundes med at havnivået var på eit lågpunkt og vart tett etterfølgd av eit avvik i geokjemiske isotopar i den påfølgjande alderen ludfordium og ei endring sedimentasjonsregimet. (Loydell 2007)

FotnotarEndra

  1. Ireviken-hendinga og Mulde-hendinga, andre masseutryddingar seint i silur som begge var etterfølgd av isotopavvik som ved Lau-endinga.

KjelderEndra

  1. Jeppsson, L.; Calner, M. (2007). «The Silurian Mulde Event og a scenario for secundo—secundo events». Earth og Environmental Science Transactions of the Royal Society of Edinburgh. 93 (02): 135-154. doi:10.1017/S0263593300000377. 
  2. Munnecke, A.; Samtleben, C.; Bickert, T. (2003). «The Ireviken Event in the lower Silurian of Gotland, Sweden-relation to similar Palaeozoikum og Proterozoikum events». Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. 195 (1): 99-124. doi:10.1016/S0031-0182(03)00304-3.