Leik er ulike aktivitetar som typisk har som hovudføremål å underhalde og ha det moro, og som ikkje verker nyttig i seg sjølv. Leik er likevel viktig i utvikling og læring av kroppslege, mentale og sosiale evner. Leik er typisk ein sosial aktivitet fleire utfører saman, ofte med bruk av leiketøy, men ein kan også leika åleine. Menneske, særleg barn, er kjende som leikarar, men også mange andre dyr kan leika.

Ei jente disser.
Foto: Luiz Carlos
Denne artikkelen handlar om leik. For dyreåtferd, sjå paringsspelet leik.

Det finst former for leik utan reglar, såkalla ustrukturert leik, og leik med klarare fastsette reglar og mål. Nokre av desse er vidareutvikla til sport og spel.

Bakgrunnsstoff endre

  Commons har multimedium som gjeld: Leik
  Denne samfunnsartikkelen som har med biologi å gjere, er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.