Lengdeutvidingsskoeffisient

Lengdeutvidingsskoeffisient for eit fast stoff er tilhøvet mellom lengdeauken per lengdeeining og temperaturauken som skapar lengdeauken. Han vert gjeve i kelvin (eller grad celsius). Lengdeutvidingsskoeffisienten er temperaturavhengig og kan berre gjevast ved ein viss temperatur eller som gjennomsnittsverdi for eit visst temperaturområde.

KjelderEndra