Levende Historie er eit populærhistorisk magasin som kjem ut seks gonger i året. Bladet vert utgjeve av Historieforlaget A/S, og vert redigert på bokmål.

Bakgrunnsstoff endre