Lian

Wikimedia-fleirtydingsside

Lian kan visa til:

Plantar endre

 • Lianar, klatrande vedete plantar

Stadnamn endre

Det norske stadnamnet Lian har norrønt utspring, hlíð, som tyder skrånande fjell-/åsside eller li. Lian er kjend som gardnamn og etternamn frå heile Noreg.

Kjende namneberarar

Stadnamn

Buskerud - Buskerud amt

 • Gardsnr 35 Lian mellom Frogner Lier
 • Gardsnr 36 Lian nordre Frogner Lier
 • Gardsnr 34 Lian søndre Frogner Lier
 • Gardsnr 118 Lian Dagalien Nore

Hedmarken - Hedemarkens amt

 • Gardsnr 125 Lian Tønset Tønset

Nordland - Nordlands amt

 • Gardsnr 90 Lian Vefsen Vefsen

Nord-Trøndelag - Nordre Trondhjems amt

 • Gardsnr 48 Lian Frosten Frosten
 • Gardsnr 80 Lian Leksviken Leksviken
 • Gardsnr 34 Lian Levanger Levanger
 • Gardsnr 25 Lian Mære Sparbuen

Sør-Trøndelag - Søndre Trondhjems amt

 • Gardsnr 10 Lian Heim Hevne
 • Gardsnr 55 Lian Hevne
 • Gardsnr 111 Lian Hevne
 • Gardsnr 25 Lian Holtaalen
 • Gardsnr 61 Lian Horg
 • Gardsnr 117 Lian Orkedalen
 • Gardsnr 22 Lian Soknedalen
 • Gardsnr 110 Lian Lade Strinden

Vest-Agder - Lister og Mandals amt

Vestfold - Jarlsberg og Larviks amt

 • Gårds nr 45 Lian Hof

  Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.