Ein likesida trekant er ein trekant der alle sidene er like lange. Alle vinklane i ein likesida trekant er like store, kvar av dei 60°.

Ein likesida trekant

Eigenskapar endre

Når a er lengda ei av sidene har ein følgjande eigenskapar:

  • Arealet er  
  • Omkrinsen er  
  • Radiusen til ein omskriven sirkel er  
  • Radiusen til ein innskriven sirkel er  
  • Det geometriske senteret til trekanten er senteret til den omskrivne og innskrivne sirkelen
  • Høgda frå kvar av sidene er  .

Kjelder endre