Lipopolysakkarid

kjemisk sambinding

Lipopolysakkarid (LPS) eller endotoksin er molekylkompleks av lipid (feittstoff) og polysakkarid (karbohydrat) og ein proteinkomponent.

Strukturen til eit lipopolysakkarid

Dei er bakteriegifter som vert frigjevne frå gram-negative bakteriar, særleg når desse døyr og går i oppløysing, men òg som ein naturleg prosess frå levande bakteriar. Dei kjem frå selleveggen til bakterien. Giftverknaden er knytt til lipiddelen (lipid A).

Lipopolysakkarid er rekna som ansvarlege for fleire av sjukdomane ved gramnegative bakterieinfeksjonar, særleg ved sterk øksling av bakteriane i blodbanane. Lipopolysakkarid er difor hovudårsaka til den alvorlegaste, septiske eller septikemiske, forma av meningokokksjukdom, mellom anna med blødingar i sjølve huda (under yta), svikt i fleire indre organ, sjokk og eventuelt daude.

Kjelder endre

«endotoksiner» i Store norske leksikon, snl.no. Henta 19. desember 2016.

  Denne biokjemiartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.