Polysakkarid

Polysakkarid er karbohydrat bygde opp av eit større tal monosakkarid bundne til kvarandre gjennom glykosidbindingar. Vanlege døme er cellulose og stive. Syntesen av polysakkarid hender ved at monosakkaridet er aktivert i form av eit nukleosiddifosfatmonosakkarid. Uridindifosfatglukose fungerer slik som donor i glykogensyntesen.

3D-strukturen til polysakkaridet cellulose

KjelderEndra