Lisbet

kvinnenamn

Lisbet og Lisbeth er kortformer av Elisabeth som igjen kjem frå hebraisk Elisjeba, 'Gud er fullkomen'. Lisbet har norsk namnedag den 19. november.

Lisbeth metar (1898) av Carl Larsson.
Måleri av Lysbeth van Duvenvoorde, som levde i Nederland på 1400-talet.

Namnet er utbreidd i dei nordiske landa, særleg i Danmark, der 14  525 eller 0,5 % av kvinnene heitte Lisbeth i 2008. I Noreg heitte 5930 Lisbeth og 852 Lisbet i 2008. På 1700-talet var både Lisbet og Lisbeth utbreidde namn. Forma Lisbeth var også populær i 1950- og 1960-åra.

Kjende namneberarar endre

Kjelder endre