Liss og Lis er kvinnenamn og kortformer av Elisabet. Andre former av namnet er Liz (engelsk), Lys (tysk) og Lies (nederlandsk).

Songaren Liz Mitchell.
Foto: Arne List, 2009

Liss har norsk namnedag den 2. september, saman med dei nærskylde namna Lisa og Lise.

Bruk endre

Namneform Lis er mykje brukt i Danmark, der 18 019 eller 0,7 % av kvinner bar namnet i 2008.

I Noreg er namnet mindre vanleg. I 2009 heitte 688 norske kvinner Liss, 212 Liz og 199 Lis.

Namneberarar endre

Kjelder endre