Lisa er eit kvinnenamn og eit kortnamn, hovudsakleg ei avleiing frå Elisabet. Lisa har norsk namnedag den 2. september og svensk den 20. september.

Mona Lisa blir ofte rekna som eit portrett av kjøpmannskona Lisa Gherardini.
Songaren Lisa Thomasson.

Den finske forma av namnet er Liisa, medan ei vanleg engelsk form er Liza. Nærskylde namn er Liss, Lise og Elisa.

Namnet er mellom anna kjend frå bildet Mona Lisa måla av Leonardo da Vinci.

Namneberarar

endre

Kjelder

endre
Fotnotar