Litteraturkritikk

Litteraturkritikk er gransking, evaluering og tolking av litteratur. Feltet kan ta for seg nyutgjevne eller eldre litterære verk, forfattarskapar eller eit visst område innan litteratur, avgrensa av tid, rom, stil eller tendens. Ein litteraturkritikar kan til dømes skriva bokmeldingar, artiklar eller essay om litteratur. Det er vanleg å ha slike tekstar i massemedium, til dømes aviser eller tidsskrift, nokre av dei heilt vigde til litteraturkritikk.

Tidsskrift for litteraturkritikk

endre

Noreg

Storbritannia

USA

Bakgrunnsstoff

endre

Kjelder

endre