Loddo, eller Løddo, er det høgaste punket/fjellet i Austevoll og er 244 meter over havet. For å komme opp til Loddo kan ein velje mellom tre forskjellige løyper: Raud (kortast), Kvit og Blå (lengst). Tårnet på Loddo blei laga av Lions Club Austevoll.

Loddo is located in Hordaland
Plasseringa til Loddo