Argon

grunnstoff med kjemisk symbol Ar og atomnummer 18
18 KlorArgonKalium
Ne

Ar

Kr
Generelle eigenskapar
Namn, kjemisk symbol,
atomnummer
Argon, Ar, 18
Kjemisk serie Edelgass
Gruppe, periode, blokk 18, 3, p
Tettleik, hardleik 1,784 kg/m3, n.a. (ikkje SI)
Utsjånad Fargelaus
Argon
Atomeigenskapar
Atommasse 39,948 u (ikkje SI)
Atomradius (berekna) 71 (71) pm
Kovalent radius 98 pm
Ioneradius (?) pm (ladning: 0)
van der Waals radius 188 pm
Elektronkonfigurasjon [Ne]3s2p6
Elektron per energinivå 2, 8, 8
Oksidasjonstrinn (oksid) 0, +2 (ukjent)
Krystallstruktur Kubisk flatesentrert
Fysiske eigenskapar
Tilstandsform Gass
Smeltepunkt 83,95 K (−189,20°C)
Kokepunkt 87,45 K (−185,7°C)
Molart volum 22400 cm3/mol
Fordampingsvarme 6,506 kJ/mol
Smeltevarme 1,188 kJ/mol
Damptrykk 10 000 Pa ved 71 K
Ljodfart 323 m/s ved 27 °C
Diverse eigenskapar
Elektronegativitet (?) (Paulings skala)
Spesifikk varmekapasitet 520 J/(kg·K)
Elektrisk konduktivitet (?) MS/m
Termisk konduktivitet 0,0177 W/(m·K)
Ioniseringspotensial 1520,6 kJ/mol
2665,8 kJ/mol
3931 kJ/mol
5771 kJ/mol
7238 kJ/mol
8781 kJ/mol
11995 kJ/mol
13842 kJ/mol
Mest stabile isotopar
Iso-
top
Naturleg
førekomst
Halverings-
tid
 (ikkje SI)
NM NE MeV
(ikkje SI)
NP
36Ar 0,337% (stabilt)
37Ar (kunstig) 35 døgn ε (?) 37Cl
38Ar 0,063% (stabilt)
39Ar (kunstig) 269 år β 0,565 39K
40Ar 99,600% (stabilt)
42Ar (kunstig) 32,9 år β 0,600 42K
SI-einingar og STP er brukt unntatt der det er avmerkt

Argon er eit grunnstoff med kjemisk symbol Ar og atomnummer 18. Argon er ein edelgass.

Særskilde kjenneteikn

endre

Argon er ein fargelaus, luktlaus og ureaktiv edelgass.

Argon blir mest brukt som ein ureaktiv gass. Eit eksempel på slik bruk er i sveising, der gassen blir brukt som ein vernande atmosfære for å hindre at metallet oksyderer. Av same grunn blir argon brukt til å erstatte lufta i lyspærer for å hindre at glødetråden brenn opp.

Historie

endre

Edelgassen vart oppdaga i 1894 av Sir William Ramsay og Lord Rayleigh.

Førekomst

endre

Argon utgjer 0,94 % av jordatmosfæren, og blir produsert frå luft ved å skilje det frå oksygen og nitrogen ved destillasjon.

Kjemi

endre

Argon er ureaktiv og dannar vanlegvis ikkje sambindingar.

Isotopar

endre

Sjå også

endre

Bakgrunnsstoff

endre