Luminofor

Luminofor er eit samleomgrep for alle stoff som gjev luminescens. Det finst både organiske og uorganiske luminofor. Det finst i hovudsak to typar luminofor: fluorofor og fosfor, men det finst òg luminofor i gråsona mellom desse.

Teknisk viktige luminofor er dei såkalla lysstoffa som blir brukt i lysrøyr.

KjelderEndra