Lydbrukarprogram

Lydbrukarprogram, er brukarprogram som handsamar lydstraumar, som til dømes lydavspelar, audioeditor, synhisiser os så vidare.