Lydavspelar

Lydavspelar er eit brukarprogram for avspeling av lyd på ein PC. Dette kan vera eit enkelt program som berre spelar av lydfiler eller eit meir omfattande program som kan spela av lydfiler og audiostraumar frå internett. Mange spelarar kan òg organisera musikk lagra på eit lokalt platelager og har då som oftast ulike søkefunksonar for å finna fram til komponist, orkester, utgjeving og så vidare. For eit oversyn over tilgjengelege spelarar sjå artikkelen Mediaspelar.

Døme på lydavspelar: AlsaPlayer.

OppbyggingEndra

 
Generell lydavspelarararkitektur.

Lydavspelarar kan vera noko ulikt oppbygd, men dei fleste har ein arkitektur med desse modulane:

Sjå ògEndra