Lyngstad er ei bygd i Eide kommuneNordmøre. Lyngstad ligg på sørsida av Kornstadfjorden, om lag 8 km frå kommunesentret Eide.