Lysefjorden

Wikimedia-fleirtydingsside

Lysefjorden er namnet på to fjordar i Noreg:

Sjå òg

endre

  Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.