Målsak er nemninga for arbeidet for å fremja nynorsk, ei tidlegare nemning er målstrev.

Organisert målarbeid endre

Det organiserte målarbeidet tok til med Vestmennene i Bergen. I Kristiania var det første mållaget Det norske samlaget, som etter kvart utvikla seg til å vere berre eit forlag.

Sidan 1906 har mange målfolk organisert seg i Noregs Mållag.

  Denne språkartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.