MTB-kommandoen

MTB-kommandoen har i dag 14 moderniserte missiltorpedobåtar (MTB) i Hauk-klassen. Desse oppgraderte versjonane vert kalla Super-Hauk. I tillegg reknar ein prototypen av den nye Skjold-klassen KNM Skjold, og støttefartøyet KNM Valkyrien som ein del av MTB-kommandoen. Fram mot 2010 vert det bygd fem nye fartøy av Skjold-klassen.

KjelderEndra