Mal:Kilde bok

[sjå] [endra] [oppdater] Template-info.svg Maldokumentasjon


FøremålEndra

Dette er ein referansemal som kan brukast for å oppgje ei bok som kjelde. Malen tek bokmålsparametrar, slik at ein kan henta inn ein referanse direkte frå bokmålswikipedia.

BrukEndra

{{Kilde bok
 | ref= 
 | forfatter= 
 | redaktør= 
 | utgivelsesår= PÅKREVD FELT
 | tittel= PÅKREVD FELT
 | bind=
 | utgave=
 | utgivelsessted=
 | forlag=
 | side=
 | isbn=
 | id=
 | språk=
 | kommentar=
 | url=
 }}

Bøker som kun har ett ISBN, kan angis med isbn=0-12-345678-9. Hvis boken har et annet slags identitet (se f.eks. mal:ISSN, mal:OCLC) eller flere ISBN, brukes id=ISBN 111, ISBN 222, {{ISSN|333}}, ...

EksemplerEndra

*{{Kilde bok
 | forfatter=Bruun, Ole Daniel
 | utgivelsesår=1999
 | tittel=Arkitektur i Oslo
 | utgivelsessted=Oslo
 | forlag=Kunnskapsforlaget
 | side=
 | isbn=82-573-0948-6
 | url=
 }}

gir

 • Bruun, Ole Daniel (1999). Arkitektur i Oslo. Oslo: Kunnskapsforlaget. ISBN 82-573-0948-6. 

Legger til ref=:

*{{Kilde bok
 | ref=refBruun1999
 | forfatter=Bruun, Ole Daniel
 | utgivelsesår=1999
 | tittel=Arkitektur i Oslo
 | utgivelsessted=Oslo
 | forlag=Kunnskapsforlaget
 | side=
 | isbn=82-573-0948-6
 | url=
 }}

gir:

 • Bruun, Ole Daniel (1999). Arkitektur i Oslo. Oslo: Kunnskapsforlaget. ISBN 82-573-0948-6. 

Da kan man opprette lenker som: Bruun, side 123 ([[#refBruun1999|Bruun, side 123]]). Alternativt bruke {{sfn}} og angi enkeltsider i boken som referanser.

I bruk sammen med cite får man følgende:

*<cite id=refBruun19991> {{Kilde bok
 | forfatter=Bruun, Ole Daniel
 | utgivelsesår=1999
 | tittel=Arkitektur i Oslo
 | utgivelsessted=Oslo
 | forlag=Kunnskapsforlaget
 | side=
 | isbn=82-573-0948-6
 | url=
 }}</cite>

gir:

 • Bruun, Ole Daniel (1999). Arkitektur i Oslo. Oslo: Kunnskapsforlaget. ISBN 82-573-0948-6. 

Da kan man bruke {{sfn}} og enkeltsider i boken som referanser.

TemplateDataEndra

Dette er TemplateData-dokumentasjonen for malen, som blir brukt av VisualEditor og andre verktøy.

Kilde bok

Referanse til en bok, trykt eller elektronisk, eller et kapittel i en bok

Malparametrar

Denne malen foretrekker at parametrene formateres på én linje.

ParameterSkildringTypeStatus
URLurl lenke link

Stabil URL til boka hvis den finnes elektronisk (ikke lenk til bokhandlere o.l.)

Tekstlinevalfri
Titteltittel title

Bokas tittel. Vises i kursiv. Hvis du siterer et bestemt kapittel, oppgi navnet på kapittelet i feltet 'kapittel'.

Tekstlinepåkravd
Etternavn på hovedforfatteretternavn forfatter forfatter1 forfattere etternavn1 author author1 authors last last1

Etternavnet til førsteforfatter/hovedforfatter. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'forfatter-lenke'. For flere forfattere, bruk 'etternavn2' osv.

Tekstlinegjeven som framlegg
Fornavn på hovedforfatterfornavn first first1 fornavn1

Fornavnet og evt. mellomnavn, eller initialer til hovedforfatter. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'forfatter-lenke'. For flere forfattere, bruk 'fornavn2' osv.

Tekstlinegjeven som framlegg
Lenke til hovedforfatterforfatter-lenke forfatterlenke forfatter1-lenke authorlink authorlink1

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om forfatteren. For flere forfattere, bruk 'forfatter2-lenke' osv.

Sidevalfri
Etternavn på forfatter nummer 2etternavn2 author2 last2

Etternavnet til forfatter nummer 2. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'forfatter2-lenke'.

Tekstlinevalfri
Fornavn på forfatter nummer 2fornavn2 first2

Fornavnet og evt. mellomnavn, eller initialer til forfatter nummer 2. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'forfatter2-lenke'.

Tekstlinevalfri
Lenke til forfatter nummer 2forfatter2-lenke forfatterlenke2 authorlink2

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om forfatteren.

Sidevalfri
Etternavn på forfatter nummer 3etternavn3 last3 author3

Etternavnet til forfatter nummer 3. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'forfatter3-lenke'.

Tekstlinevalfri
Fornavn på forfatter nummer 3fornavn3 first3

Fornavnet og evt. mellomnavn, eller initialer til forfatter nummer 3. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'forfatter3-lenke'.

Tekstlinevalfri
Lenke til forfatter nummer 3forfatter3-lenke forfatterlenke3 authorlink3

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om forfatteren.

Sidevalfri
Etternavn på forfatter nummer 4etternavn4 last4 author4

Etternavnet til forfatter nummer 4. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'forfatter4-lenke'.

Tekstlinevalfri
Fornavn på forfatter nummer 4fornavn4 first4

Fornavnet og evt. mellomnavn, eller initialer til forfatter nummer 4. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'forfatter4-lenke'.

Tekstlinevalfri
Lenke til forfatter nummer 4forfatter4-lenke forfatterlenke4 authorlink4

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om forfatteren.

Sidevalfri
Etternavn på forfatter nummer 5etternavn5 last5 author5

Etternavnet til forfatter nummer 5. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'forfatter5-lenke'.

Tekstlinevalfri
Fornavn på forfatter nummer 5fornavn5 first5

Fornavnet og evt. mellomnavn, eller initialer til forfatter nummer 5. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'forfatter5-lenke'.

Tekstlinevalfri
Lenke til forfatter nummer 5forfatter5-lenke forfatterlenke5 authorlink5

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om forfatteren.

Sidevalfri
Etternavn på forfatter nummer 6etternavn6 last6 author6

Etternavnet til forfatter nummer 6. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'forfatter6-lenke'.

Tekstlinevalfri
Fornavn på forfatter nummer 6fornavn6 first6

Fornavnet og evt. mellomnavn, eller initialer til forfatter nummer 6. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'forfatter6-lenke'.

Tekstlinevalfri
Lenke til forfatter nummer 6forfatter6-lenke forfatterlenke6 authorlink6

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om forfatteren.

Sidevalfri
Etternavn på forfatter nummer 7etternavn7 last7 author7

Etternavnet til forfatter nummer 7. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'forfatter7-lenke'.

Tekstlinevalfri
Fornavn på forfatter nummer 7fornavn7 first7

Fornavnet og evt. mellomnavn, eller initialer til forfatter nummer 7. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'forfatter7-lenke'.

Tekstlinevalfri
Lenke til forfatter nummer 7forfatter7-lenke forfatterlenke7 authorlink7

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om forfatteren.

Sidevalfri
Etternavn på forfatter nummer 8etternavn8 last8 author8

Etternavnet til forfatter nummer 8. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'forfatter8-lenke'.

Tekstlinevalfri
Fornavn på forfatter nummer 8fornavn8 first8

Fornavnet og evt. mellomnavn, eller initialer til forfatter nummer 8. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'forfatter8-lenke'.

Tekstlinevalfri
Lenke til forfatter nummer 8forfatter8-lenke forfatterlenke8 authorlink8

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om forfatteren.

Sidevalfri
Etternavn på forfatter nummer 9etternavn9 last9 author9

Etternavnet til forfatter nummer 9. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'forfatter9-lenke'. Merk at hvis flere enn åtte forfattere er lagt inn, vil åtte forfattere vises, fulgt av teksten 'm.fl.'.

Tekstlinevalfri
Fornavn på forfatter nummer 9fornavn9 first9

Fornavnet og evt. mellomnavn, eller initialer til forfatter nummer 9. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'forfatter9-lenke'.

Tekstlinevalfri
Lenke til forfatter nummer 9forfatter9-lenke forfatterlenke9 authorlink9

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om forfatteren.

Sidevalfri
Datodato date

Fullstendig dato for utgivelsen. Oppgis helst på ISO-format YYYY-MM-DD, men du kan også bruke f.eks. '30. januar 2013', 'januar 2013' (ukjent dag), '2013' (ukjent dag/måned).

Datovalfri
Verkverk work

Navn på verket som den siterte boka er en del av

Tekstlinevalfri
Utgiver/forlagutgiver forlag publisher

Navn på utgiver; vises etter tittelen

Tekstlinegjeven som framlegg
Besøksdato for URLbesøksdato accessdate

Dato for når nettsiden ble besøkt ('16. november 2015', '2014-11-16' og '16.11.2014' er alle gyldige datoformater).

Datovalfri
Andreandre others

Brukes for å oppgi andre bidrag, slik som 'Illustrert av Anne Olsen'. For oversetter, bruk feltene 'oversetter-fornavn' og 'oversetter-etternavn'

Tekstlinevalfri
Utgivelsesårår

Utgivelsesår for kilden du har brukt (Hvis det er en nyutgivelse, skal årstallet for den opprinnelige utgivelsen i 'opprinnelsesår'). Hvis du vil ha med måned og dato, bruk feltet 'dato' i stedet.

Datogjeven som framlegg
Opprinnelsesåropprinnelsesår origyear

Årstall for opprinnelig utgivelse

Datovalfri
ISBNisbn

Internasjonalt standardboknummer. Bruk 13-sifret variant når mulig.

Tekstlinegjeven som framlegg
Ignorer ISBN-feilignorer-isbn-feil ignorerisbnfeil

Settes til 'ja' hvis du vil bruke et ISBN-nummer som inneholder feil.

Tekstlinevalfri
Redaktør(er)redaktører

Liste over redaktører på fri form (formatér som du vil). For en mer strukturert form, bruk i stedet feltene 'Fornavn på redaktør' og 'Etternavn på redaktør'.

Tekstlinevalfri
Etternavn på redaktørredaktør-etternavn redaktør editor editor1-last editors

Etternavnet til hovedredaktør/førsteredaktør. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'redaktør-lenke'. For flere redaktører, bruk 'redaktør2-etternavn' osv.

Tekstlinevalfri
Fornavn på redaktørredaktør-fornavn editor1-first

Fornavn og evt. mellomnavn, eller initialer til hovedredaktør/førsteredaktør. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'redaktør-lenke'. For flere forfattere, bruk 'redaktør2-fornavn' osv.

Tekstlinevalfri
Lenke til redaktørredaktør-lenke editor1-link editorlink

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om redaktøren. For flere redaktører, bruk 'redaktør2-lenke2' osv.

Sidevalfri
Etternavn på redaktør nummer 2redaktør2-etternavn

Etternavnet til redaktør nummer 2. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'redaktør2-lenke'.

Tekstlinevalfri
Fornavn på redaktør nummer 2redaktør2-fornavn

Fornavn og evt. mellomnavn, eller initialer til redaktør nr. 2. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'redaktør2-lenke'.

Tekstlinevalfri
Lenke til redaktør nummer 2redaktør2-lenke

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om redaktøren.

Sidevalfri
Etternavn på redaktør nummer 3redaktør3-etternavn

Etternavnet til redaktør nr. 3. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'redaktør3-lenke'.

Tekstlinevalfri
Fornavn på redaktør nummer 3redaktør3-fornavn

Fornavn og evt. mellomnavn, eller initialer til redaktør nr. 3. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'redaktør3-lenke'.

Tekstlinevalfri
Lenke til redaktør nummer 3redaktør3-lenke

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om redaktøren.

Sidevalfri
Etternavn på redaktør nummer 4redaktør4-etternavn

Etternavnet til redaktør nr. 4. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'redaktør4-lenke'.

Tekstlinevalfri
Fornavn på redaktør nummer 4redaktør4-fornavn

Fornavn og evt. mellomnavn, eller initialer til redaktør nr. 4. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'redaktør4-lenke'.

Tekstlinevalfri
Lenke til redaktør nummer 4redaktør4-lenke

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om redaktøren.

Sidevalfri
Etternavn på redaktør nummer 5redaktør5-etternavn

Etternavnet til redaktør nr. 5. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'redaktør5-lenke'.

Tekstlinevalfri
Fornavn på redaktør nummer 5redaktør5-fornavn

Fornavn og evt. mellomnavn, eller initialer til redaktør nr. 5. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'redaktør5-lenke'.

Tekstlinevalfri
Lenke til redaktør nummer 5redaktør5-lenke

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om redaktøren.

Sidevalfri
Etternavn på redaktør nummer 6redaktør6-etternavn

Etternavnet til redaktør nr. 6. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'redaktør6-lenke'.

Tekstlinevalfri
Fornavn på redaktør nummer 6redaktør6-fornavn

Fornavn og evt. mellomnavn, eller initialer til redaktør nr. 6. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'redaktør6-lenke'.

Tekstlinevalfri
Lenke til redaktør nummer 6redaktør6-lenke

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om redaktøren.

Sidevalfri
Etternavn på redaktør nummer 7redaktør7-etternavn

Etternavnet til redaktør nummer 7. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'redaktør7-lenke'.

Tekstlinevalfri
Fornavn på redaktør nummer 7redaktør7-fornavn

Fornavn og evt. mellomnavn, eller initialer til redaktør nummer 7. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'redaktør7-lenke'.

Tekstlinevalfri
Lenke til redaktør nummer 7redaktør7-lenke

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om redaktøren.

Sidevalfri
Etternavn på redaktør nummer 8redaktør8-etternavn

Etternavnet til redaktør nummer 8. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'redaktør8-lenke'.

Tekstlinevalfri
Fornavn på redaktør nummer 8redaktør8-fornavn

Fornavn og evt. mellomnavn, eller initialer til redaktør nummer 8. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'redaktør8-lenke'.

Tekstlinevalfri
Lenke til redaktør nummer 8redaktør8-lenke

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om redaktøren.

Sidevalfri
Etternavn på redaktør nummer 9redaktør9-etternavn

Etternavnet til redaktør nummer 9. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'redaktør9-lenke'.

Tekstlinevalfri
Fornavn på redaktør nummer 9redaktør9-fornavn

Fornavn og evt. mellomnavn, eller initialer til redaktør nummer 9. Ikke legg inn wikilenke, bruk evt. 'redaktør9-lenke'.

Tekstlinevalfri
Lenke til redaktør nummer 9redaktør9-lenke

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om redaktøren.

Sidevalfri
Fornavn på oversetteroversetter-fornavn oversetter1-fornavn

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på oversetteren. For flere oversettere, bruk 'Fornavn på oversetter nummer 2', osv...

Tekstlinevalfri
Etternavn på oversetteroversetter-etternavn oversetter1-etternavn

Etternavn, familienavn eller siste navn på oversetteren. For flere oversettere, bruk 'Fornavn på oversetter nummer 2', osv...

Tekstlinevalfri
Lenke til oversetteroversetter-lenke oversetter1-lenke oversetterlenke

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om oversetteren. For flere oversettere, bruk 'oversetter2-lenke', 'oversetter3-lenke', osv.

Sidevalfri
Etternavn på oversetter nummer 2oversetter2-etternavn

Etternavn, familienavn eller siste navn på oversetter nummer 2.

Tekstlinevalfri
Fornavn på oversetter nummer 2oversetter2-fornavn

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på oversetter nummer 2.

Tekstlinevalfri
Lenke til oversetter nummer 2oversetter2-lenke oversetter2lenke oversetter-lenke2 oversetterlenke2

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om oversetter nummer 2.

Sidevalfri
Etternavn på oversetter nummer 3oversetter3-etternavn

Etternavn, familienavn eller siste navn på oversetter nummer 3.

Tekstlinevalfri
Fornavn på oversetter nummer 3oversetter3-fornavn

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på oversetter nummer 3

Tekstlinevalfri
Lenke til oversetter nummer 3oversetter3-lenke oversetter3lenke oversetter-lenke3 oversetterlenke3

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om oversetter nummer 3.

Sidevalfri
Etternavn på oversetter nummer 4oversetter4-etternavn

Etternavn, familienavn eller siste navn på oversetter nummer 4.

Tekstlinevalfri
Fornavn på oversetter nummer 4oversetter4-fornavn

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på oversetter nummer 4.

Tekstlinevalfri
Lenke til oversetter nummer 4oversetter4-lenke oversetter4lenke oversetter-lenke4 oversetterlenke4

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om oversetter nummer 4.

Sidevalfri
Etternavn på oversetter nummer 5oversetter5-etternavn

Etternavn, familienavn eller siste navn på oversetter nummer 5.

Tekstlinevalfri
Fornavn på oversetter nummer 5oversetter5-fornavn

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på oversetter nummer 5.

Tekstlinevalfri
Lenke til oversetter nummer 5oversetter5-lenke oversetter5lenke oversetter-lenke5 oversetterlenke5

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om oversetter nummer 5.

Sidevalfri
Etternavn på oversetter nummer 6oversetter6-etternavn

Etternavn, familienavn eller siste navn på oversetter nummer 6

Tekstlinevalfri
Fornavn på oversetter nummer 6oversetter6-fornavn

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på oversetter nummer 6

Tekstlinevalfri
Lenke til oversetter nummer 6oversetter6-lenke oversetter6lenke oversetter-lenke6 oversetterlenke6

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om oversetter nummer 6.

Sidevalfri
Etternavn på oversetter nummer 7oversetter7-etternavn

Etternavn, familienavn eller siste navn på oversetter nummer 7.

Tekstlinevalfri
Fornavn på oversetter nummer 7oversetter7-fornavn

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på oversetter nummer 7.

Tekstlinevalfri
Lenke til oversetter nummer 7oversetter7-lenke oversetter7lenke oversetter-lenke7 oversetterlenke7

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om oversetter nummer 7.

Sidevalfri
Etternavn på oversetter nummer 8oversetter8-etternavn

Etternavn, familienavn eller siste navn på oversetter nummer 8.

Tekstlinevalfri
Fornavn på oversetter nummer 8oversetter8-fornavn

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på oversetter nummer 8.

Tekstlinevalfri
Lenke til oversetter nummer 8oversetter8-lenke oversetter8lenke oversetter-lenke8 oversetterlenke8

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om oversetter nummer 8.

Sidevalfri
Etternavn på oversetter nummer 9oversetter9-etternavn

Etternavn, familienavn eller siste navn på oversetter nummer 9.

Tekstlinevalfri
Fornavn på oversetter nummer 9oversetter9-fornavn

Fornavn, fødenavn eller første navn, mellomnavn, eller initialer på oversetter nummer 9.

Tekstlinevalfri
Lenke til oversetter nummer 9oversetter9-lenke oversetter9lenke oversetter-lenke9 oversetterlenke9

Tittel på en eksisterende Wikipedia-artikkel om oversetter nummer 9.

Sidevalfri
Utgaveutgave utgåve edition

Oppgis normalt ikke for førsteutgave. Eks.: '2.', 'revidert'. Suffikset ' utg.' legges automatisk på og skal ikke fylles inn.

Tekstlinevalfri
Serieserie version series

Navn på en serie kilden er en del av. Kan være en bokserie, tidsskrift eller annet.

Tekstlinevalfri
Bindbind volume volum årgang

For en publikasjon publisert i flere bind.

Tekstlinevalfri
Utgivelsesstedutgivelsessted place location

Utgivelsessted som skal vises etter tittelen. Ikke wikilenk.

Tekstlinegjeven som framlegg
Stedsted stad place location

Hvor verket er skrevet, eller hvis 'utgivelsessted' ikke er angitt, hvor verket er utgitt.

Tekstlinevalfri
Utgivelsesdatoutgivelsesdato utgjeve

Dato for utgivelsen, når den er forskjellig fra datoen verket ble skrevet. Ikke wikilenk.

Tekstlinevalfri
Side sitertside page

Sidenummeret til en enkelt side; vil bli vist etter 's.'; bruk enten side= eller sider=, men ikke begge.

Tekstlinegjeven som framlegg
Side(r) sitertsider

En eller flere sider i kilden som har blitt brukt (ikke en angivelse av antall sider i kilden); vises etter 's.'. Bruk Enten side= eller sider=, men ikke begge.

Tekstlinegjeven som framlegg
Skjul s.-prefiksnopp

Settes til 'ja' for å utelate prefikset 's.' eller 'ss.'. Brukes for eksempel hvis sider='Forside'.

Tekstlinevalfri
Vedved at

Kan brukes i stedet for 'side' eller 'sider' i spesielle tilfeller der en vil vise til noe annet enn sidetall

Tekstlinevalfri
Språkspråk language

Språket kilden er på. Oppgis kun hvis annet språk enn norsk. Oppgi fullstendig navn på språket, ikke bruk forkortelser eller maler.

Tekstlinevalfri
Oversatt tittelovers-tittel overs_tittel

Oversettelse av tittelen. Oppgis hvis tittelen er på et annet språk. Angi også oversetter

Tekstlinevalfri
Kapittelkapittel artikkel chapter

Overskriften til kapittelet som har blitt brukt.

Tekstlinegjeven som framlegg
Oversatt kapittel-overskriftovers-kapittel overs_kapittel

Oversettelse av kapittel-overskriften. Oppgis hvis kapittel-overskriften er på et annet språk.

Tekstlinevalfri
Kapittel-URLkapittel-url chapterurl

URL til en elektronisk utgave av kapittelet

Tekstlinevalfri
Typetype

Ytterligere informasjon om dokumenttypen. Eks: masteroppgave, hefte.

Tekstlinevalfri
Formatformat

Formatet til dokumentet oppgitt i 'url'; eksempler: PDF, DOC, XLS; ikke spesifiser HTML

Tekstlinevalfri
arXiv-identifikatorarxiv

inga skildring

Tekstlinevalfri
Bibcodebibcode

Bibliographic Reference Code (REFCODE); 19 tegn

Tekstlinevalfri
DOIdoi

Digital objektidentifikator; begynner med '10.'

Tekstlinevalfri
Inaktiv DOI (dato)doi_inaktivdato doi_brokendate doi_bruttdato doi_brutt

Datoen da DOI-en ble identifisert som inaktiv

Tekstlinevalfri
ISSNissn

Internasjonalt standardserienummer; 8 tegn; kan splittes opp i to grupper adskilt av bindestrek.

Tekstlinevalfri
jfm-kodejfm

Klassifikasjonskode i Jahrbuch über die Fortschritte der Mathematik

Tekstlinevalfri
JSTORjstor

JSTOR-identifikator

Tekstlinevalfri
LCCNlccn

Library of Congress-kontrollnummer

Tekstlinevalfri
MRmr

Mathematical Reviews-identifikator

Tekstlinevalfri
OCLCoclc

OCLC-nummer

Tekstlinevalfri
OLol

Open Library-identifikator

Tekstlinevalfri
OSTIosti

Office of Scientific and Technical Information-identifikator

Tekstlinevalfri
PMCpmc

PubMed Center-artikkelnummer

Tekstlinevalfri
PMIDpmid

PubMed Unique Identifier

Tekstlinevalfri
RFCrfc

Request for Comments-nummer

Tekstlinevalfri
SSRNssrn

Social Science Research Network

Tekstlinevalfri
Zblzbl

Zentralblatt MATH tidsskriftidentifikator

Tekstlinevalfri
idid

En unik identifikator som ikke er dekket av noen av de andre feltene.

Tekstlinevalfri
Arkiv-URLarkivurl archiveurl arkivlenke

URL til en arkivert kopi av nettsiden. Oppgis hvis nettsiden er, eller i tilfelle den blir utilgjengelig; krever at 'arkivdato' oppgis

Tekstlinevalfri
Arkivdatoarkivdato archivedate

Dato da nettsiden ble arkivert. Ikke wikilenk. Brukes sammen med 'arkivurl'

Tekstlinevalfri
Død lenkedødlenke deadurl

Hvis nettsiden har blitt arkivert, men fremdeles er tilgjengelig, kan du sette dødlenke til 'nei'.

Tekstlinevalfri
Sitatsitat quote

Relevant sitat brukt for å underbygge en påstand; vises til slutt i anførselstegn. Du trenger ikke å fylle inn avsluttende punktum.

Innhaldgjeven som framlegg
Kommentarkommentar

Ekstra informasjon som legges til på slutten av referansen. Brukes med forsiktighet

Innhaldvalfri
Refref

Et anker som kan brukes som mål for wikilenker. Tips: Feltet 'harv' genererer et anker som passer spesielt til Harvard-malen

Tekstlinevalfri
Postscriptpostscript

Avsluttende punktum for referansen. Ignoreres hvis 'sitat' er angitt

Standard
.
Tekstlinevalfri
URL til sammendragsammendragurl layurl laysummary sammendrag

Peker til et ikke-teknisk sammendrag av kilden

Tekstlinevalfri
Kilde for sammendragetsammendragkilde

Navn på kilden for sammendraget; vises i kursiv, innledes av en bindestrek

Tekstlinevalfri
Dato for sammendragetsammendragdato laydate

Dato da sammendraget ble publisert

Tekstlinevalfri
Forfatter-maskeforfatter-maske

Erstatter navnet til hovedforfatter med tankestreker eller annen tekst. Sett til en numerisk verdi 'n' for antall tankestreker, eller til en tekstverdi som vil bli vist uten påfølgende skilletegn (brukes f.eks. for 'med')

Tekstlinevalfri
Navneskilletegnforfatter-navn-skilletegn forfatternavn-separator

Skilletegn mellom etternavn og fornavn. Standard er komma og et mellomrom. Merk at mellomrom må kodes som &#32. Ikke bruk asterisk, kolon, eller kryss.

Standard
,
Tekstlinevalfri
Forfatterskilletegnforfatter-skilletegn forfatter-separator forfatterseparator

Skilletegn mellom forfattere (og redaktører). Standard er semikolon og et mellomrom. Merk at mellomrom må kodes som &#32. Ikke bruk asterisk, kolon, eller kryss.

Standard
;
Tekstlinevalfri
Vis forfatterevis-forfattere displayauthors

Antall forfattere som skal vises før 'm.fl.' overtar.

Talvalfri
Vis redaktørervis-redaktører displayeditors

Antall redaktører som skal vises før 'm.fl.' overtar.

Talvalfri
Ampersand før siste forfattersisteforfatteramp

Fyll inn 'ja' for å skille de to siste navnene i forfatterlista med ampersand (&).

Tekstlinevalfri

Se ogsåEndra


FøremålEndra

BrukEndra

DømeEndra

Sjå ògEndra

Anonym ( {{{tittel}}} – utgjevingsstad ikkje oppgjeven.


BrukEndra

{{Kilde bok
| forfattar= 
| forfatter= 
| redaktør= 
| utgjeve=
| utgitt
| artikkel=
| tittel= 
| bind=
| utgave
| utgåve=
| stad=
| sted=
| forlag=
| side=
| isbn=
| id=
| kommentar=
| url=
}}
Bøker som berre har eitt ISBN kan førast opp med isbn=0-12-345678-9.
Om boka har ein anna type identitet eller fleire ISBN, nyttast id=ISBN 111, ISBN 222, {{ISSN|333}}, ...