Mal:Permtida grafisk tidslinje

Viktige hendingar i perm
-300 —
-295 —
-290 —
-285 —
-280 —
-275 —
-270 —
-265 —
-260 —
-255 —
-250 —
Mesozoikum
Paleozoikum
Lopingium (Øvre perm)
Guadalupium (Mellomperm)
Cisuralium (Nedre perm)
Ei tilnærma tidsskala for hendingar i perm.
Skala: Millionar år sidan.