Maldiskusjon:Indiske delstatar

Aktive diskusjoner

Nokre merknader om namneformer

Namneformene følgjer Norsk språkråd sine tilrådingar frå mai 2002 [1] med dei følgjande unntaka:

Unormerte namnEndra

Desse namna finst ikkje i Språkrådet si liste:

  • Chhattisgarh
  • Jharkhand
  • Uttaranchal
  • Dadra og Nagar Haveli
  • Daman og Diu

Problematiske namnEndra

Panjab/Punjab?Endra

Språkrådet tilråder Punjab. Merk derimot at både Nynorsk- og Bokmålsordboka har panjabi som skrivemåte for språket, med merknad om at punjabi er tidlegare form.[2] Forma Panjab samsvarar betre med den noverande norske forma av språknamnet og dessutan med skrivemåten på lokale språk (panjabi, hindi og urdu).

Eldre og nyare formerEndra

Ein del av delstatane har nye namn. Vi bør her bruke dei nye namna som primær oppslagsform, men med tilvising frå dei gamle:

KjelderEndra

Tilbake til siden «Indiske delstatar».