Marinidane var eit berbardynasti med opphav i Marokko. Dei herska over store delar av Maghreb frå 1300- til 1400-talet. Marinidane støtta også emiratet Granada i Al-Andalusden iberiske halvøya på 1200- og 1300-talet.

Symbol for Marinidane.
Største utstrekkinga av marinideriket (1347-1348).

Marinidane fekk herredøme over Marokko etter almohadane i 1244. Dei okkuperte Algerie i 1337 og Tunisia i 1347. Dei blei erstatta av wattasidane i 1465.

Bou Inania-skulen i Meknes i Marokko, grunnlagd av Abu Inan Faris i 1350.

Kjelder Endra