Marren er ein liten fjord i Eigersund kommune, like ved kommunegrensa til kommune. Fjorden har innløp mellom holmane Skjerpingan og Dyrøya og strekker seg først nordover, før han om lag halvvegs snur rett austover. Heile fjorden har ei lengd på om lag 3 km. Ved denne indre delen ligg det to bygder, Hellvik ligg på nordsida av fjorden og Trosaviga på sørsida. Den inste delen av Marren vert kalla Marbotn. Riksveg 44 går langs delar av nordsida av fjorden.

Marren er den første fjorden på austsida av kysten av Jæren.