Riksveg 44

veg i Rogaland
Riksveg 44
Riksveg 44
Riksveg 44 i Sandnes Foto: J. Ådnanes
Riksveg 44 i Sandnes
Foto: J. Ådnanes
Strekning
Ved Gauselvågen i Stavanger
Soma – Skjæveland i Sandnes
ved Egersund stasjon
Riksveg 44
Informasjon
Lengd 8,5 km
Status riksveg
Tilstøytande vegar
Riksveg 44 Riksveg 44 Riksveg 44 Riksveg 44

Riksveg 44 (Rv44) går mellom Soma – Skjæveland i Sandnes, dessutan ei kort strekning i Stavanger og ei kort strekning i Eigersund.

Før 1. januar 2010 var fylkesveg 44 del av vegen.

Kommunar og knutepunkt

endre
Stavanger

Diagonalen


Erstatta av fylkesveg 44/europaveg 39


Sandnes

Erstatt av fylkesveg 44


Eigersund

Eigerøyveien

Bakgrunnsstoff

endre