Jæren er eit kystlandskap i Rogaland fylke. Fram til byrjinga av 1900-talet var stavemåten «Jæderen» i bruk. Midt på Jæren ligg kommunane Time og Klepp. Sør-Jæren er Hå kommune. Høg-Jæren omfattar dei høgareliggjande områda i Time og Hå, og delar av Bjerkreim og Gjesdal kommunar.

Sandstrand sør på Jæren, ved Ogna.

Geografi Endra

Jæren er ei kyststripe. Det er prega av låge moreneryggar frå istida, og den næringsrike jorda frå desse. Det flate landskapet ender i jærstrendene.

Jæren er eit av dei beste landbruksområda i landet, men har òg mykje industri. Mykje av industrien er tradisjonelt knytt til landbruk, og mykje er knytt til oljeverksemda i Nordsjøen.

Kommunane på Jæren Endra

Folketal i tabellen under er per 1. januar 2023.

Våpen Namn Areal Folketal Kommunenr. Målform
 
Gjesdal 617,98 000000000012302.000000000012 302 1122 Nøytral
 
257,99 000000000019649.000000000019 649 1119 Nøytral
 
Klepp 113,49 000000000020615.000000000020 615 1120 Nynorsk
 
Randaberg 24,71 000000000011671.000000000011 671 1127 Nøytral
 
Sandnes 1040,56 000000000082548.000000000082 548 1102 Nøytral
 
Sola 69,05 000000000028315.000000000028 315 1124 Nøytral
 
Stavanger 262,52 000000000146011.0000000000146 011 1103 Nøytral
 
Time 183,19 000000000019781.000000000019 781 1121 Nynorsk

Kultur Endra

Ein jærbu er anten ein som bur på Jæren, eller ein som kjem derifrå. Dialekten (talemålet) vert kalla «jærsk». Forfattaren Arne Garborg, med si sterke tilknyting til området, vert omtala som «jærbu og europear».

Jærbanen er namnet på jarnbanelina Stavanger-Egersund. Jærbanen vart opna i 1878, og gjorde Jæren meir tilgjengeleg for reisande utanfrå. I denne tida var fleire kunstmålarar aktive på Jæren. Jærmalarar som Kitty Kielland og Nicolai Ulfsten var mykje på Jæren, og måla landskapsbilete.

Lokalavis for jærkommunane er Jærbladet.

Sjå òg Endra

Bakgrunnsstoff Endra

Litteratur Endra

  • Jøssang, Lars Gaute: Industrieventyret på Jæren : 1800-2000, Nærbø 2004.
  • Lye, Kåre Arnstein (red): Jærboka, Ås 1978.
  • Torvund, Helge og Snorre Aske: Jæren : Himmel og hav, 2007.