Matematisk fysikk

Matematisk fysikk er ei grein av fysikken der ein finn konsekvensar av fysiske teoriar ved hjelp av matematiske metodar.

Feltet omfattar mellom anna undersøkingar av rørslene til lekamar i solsystemet, trelekamproblemet, matematisk analyse av svingerørsler, analyse av bølgjerørsle og utleingar av konsekvensane til relativitetsteorien.

Sjå òg endre

Kjelder endre