Matematisk pendel

Ein matematisk pendel er ein idealisert pendel som består av eit massepunkt i enden av ei snor utan masse.

Ein matematisk pendel. Akselerasjonsvektoren er knytt til tyngdevektoren:
... der
m er massen massepunktet
M er massen til jorda M
r er jordradien
G er gravitasjonskonstanten.

For ein matematisk pendel tenkjer ein seg følgjande idealiserte eigenskapar:

  • Snora som loddet eller massepunktet heng i er masselauset og kan ikkje strekkjast.
  • Rørsla skjer berre i to dimensjonar, t.d. følgjer ikkje loddet ein ellipsebane, men ein boge.
  • Rørsla tapar ikkje energi i form av friksjon eller luftmotstand.

Differensiallikninga som skildrar rørsla til ein enkel pendel er

der er tyngdeakselerasjonen, er lengda til pendelen, og er vinkelutslaget.

Kjelder

endre