Medaljong

Wikimedia-fleirtydingsside

Medaljong (frå fransk stor medalje) kan ha ulike tydingar:

Kjelder endre

«medaljong» i Store norske leksikon, snl.no.


  Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.