Ein meddommar (eller lekdommar) er ein dommar som ikkje har juridisk utdanning, men opptrer som dommar ut frå erfaringa si som samfunnsborgar og vanleg kunnskap om menneska og korleis samfunnet heng saman.

Hovudgrunnane for å ha lekfolk med i domstolane er eit ønske om å hindre at embetsmenn får for stor makt og at ein skal dømmast av sine likemenn.

Bakgrunnsstoff

endre