Mediebedriftenes Landsforening

Mediebedriftenes Landsforening (MBL) er bransje- og utgjevarorganisasjon for mediebedriftene i Noreg. Organisasjonen tel 299 medlemer pr. 1. januar 2006, der 168 er avisbedrifter, 20 trykkeri, 24 distribusjonsselskap, 23 lokalfjernsynsselskap, 13 annonsesamkøyringar, 13 konsern og driftsselskap, 9 vekepresse, 7 multimediaselskap, 4 pressebyrå, og 2 reklamebyrå. 16 selskap kjem inn under kategorien anna.

Medlemsavisene representerer om lag 97 prosent av det totale avisopplaget i landet. Mediebedriftene er medlem av Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), og er den sentrale forhandlingsparten i forhold til arbeidstakarorganisasjonane til avisene.

MBL organiserer mellom anna innkjøp av avispapir og opplagskontroll og gjev ut fagbladet Dagens Medier. Gjennom Avis i Skolen bidreg MBL til at skuleelevar får kunnskap om avislaging.

BakgrunnsstoffEndra