Mellompartia

(Omdirigert frå Mellomparti)

Mellompartia er ei nemning for eitt eller fleire parti som ikkje høyrer til nokon fast blokk i politikken. Det beste dømet i norsk politikk er sentrumspartia Senterpartiet, Kristeleg Folkeparti og Venstre. Både Arbeidarpartiet og Høgre var flittige brukarar av denne nemninga tidleg i valkampen i året 1997. Denne nemninga var likevel ikkje noka hindring for den reine sentrumsregjeringa Bondevik I.

BakgrunnsstoffEndra