Mesoklima er klima vurdert og skildra på mesoskala, ein skala som fell mellom den storstilte (makroklima) og den minste (mikroklima).

På norsk er det vanleg å kalle dette lokalklima.

Kjelder endre