Mesotrofe vatn

Mesotrofe vatn er middels næringsrike, ligger ved sure bergarter, kan ha noe avregning fra landbruk og vegetasjon rundt, er gjærne skogvann og vann i åpent lende, gjerne surt, og siktedjupt på 3-10 meter.