Metersystemet er eit einingssystem som opphavleg bygde på einingane meter, kilogram og liter. Metersystemet høver seg særs bra ved tideling. Større og mindre einingar har eit prefiks som syner at den etterfølgjande eininga skal dividerast eller multipliserast med ein potens av ti.

Metersystemet i verda. Systemet er nytta i land merka med grønt.

Sjå òg endre

Kjelder endre

  • Holtebekk, Trygve (14. februar 2009). «Metersystemet». Store norske leksikon. Henta 12. november 2013.