Eit midtpunkt er det punktet som deler eit linjestykke i to like store delar. Ein figur har eit midtpunkt eller sentrum når kvar rette linje gjennom dette punktet treffer figuren i to punkt som ligg like langt frå punktet. Døme på figurar med midtpunkt er sirkel, ellipse og regulære polygon.

Kjelder

endre